9 ต.ค. 2559

การใช้ศัพท์ College / University

1 ทั้งภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน คำว่า college=คอลลิจจฺ (วิทยาลัย) หมายถึงสถานที่ที่เราสามารถศึกษาต่อหลังจากเรียนจบชั้นมัธยม

2 ในประเทศอังกฤษ (บริเทน) เราสามารถไปศึกษา ไปรับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะที่ college

3 ในประเทศอเมริกาเราสามารถศึกษาปริญญาตรีที่ college

4 ส่วนคำว่า University=ยูนิเวอรฺซิทิ (มหาวิทยาลัย) เป็นสถานที่เรียนต่อเพื่อเรียนจบปริญญาโท เอก นอกจากปริญญาตรี

5 ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน คำว่า college มักใช้ในความหมาย university โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงผู้คนที่เรียนที่นั่นสำหรับปริญญาตรี

6 จะไม่ใช้ the นำหน้าเมื่อพูดว่าใครบางคนกำลังศึกษาอยู่ ณ สถานที่ดังกล่าวตัวอย่างเช่น
My daughter has gone away to college.
ไม ดอเทอะ แฮซ กอน อะเวยฺ ทู คอลลิจจฺ
(ลูกสาวของผมไปเรียนวิทยาลัย)

Where did you go to college?
แวรฺ ดิด ยู โก ทู คอลลิจจฺ?
(คุณเรียนวิทยาลัยไหน?)

Ohio State University.
โอไฮโอ สเตท ยูนิเวอรฺซิทิ
(มหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ)      
                                               
7 ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ เราสามารถพูดว่า
My son is at college.
ไม ซัน อิซ แอท คอลลิจจฺ
(ลูกชายผมศึกษาอยู่ที่วิทยาลัย)

My daughter is at university.
ไม ดอเทอะ อิซ แอท ยูนิเวอรฺซิทิ
(ลูกสาวผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย)

8 แต่ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันเราไม่สามารถใช้ university ตามความหมายในข้อ 7

9 เราใช้ a หรือ the นำหน้า university ที่เฉพาะเจาะจงตัวอย่างเช่น
She did not want to go to a large university.
ชี ดิด นอท วอนทฺ ทู โก ทู อะ ลารฺจจฺ ยูนิเวอรฺซิทิ
(เธอไม่ต้องการไปเรียนในมหาวิทยาลัยใหญ่)
บทความก่อนหน้า