1 ส.ค. 2558

การใช้ awake/awaken/wake up/waken


1 ศัพท์ภาษาอังกฤษด้านบนนี้มีความหมายเหมือนกันในภาษาไทยว่า “ตื่น” หรือ “ปลุกให้ตื่น” อย่างไรก็ตามแต่ละคำมีการใช้ที่แตกต่างกันบ้างตามบริบทและความเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการตลอดจนใช้ในภาษาเขียนและภาษาพูด คำว่า wake (up) โดยปกติทั่วไปจะใช้กันมากที่สุดในความหมายว่า ตื่น หรือ ถูกปลุกให้ตื่น ตัวอย่างเช่น
 
What time do you usually wake up?
ว็อท ไทมฺ ดู ยู ยูซชวลลิ เวค อัพ?
(ปกติคุณตื่นกี่โมง?)
The children woke me up.
เดอะ ชิลเดรน โวค มี อัพ
(เด็กๆ/ลูกๆทำให้ผมตื่น)
I was woken (up) by the telephone.
ไอ วอซ โวคเคิน (อัพ) บาย เดอะ เทลเล็อโฟน
(ฉันตื่นเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ดัง)
2 สำหรับคำว่า awake โดยปกติทั่วไปจะใช้ในภาษาเขียนเท่านั้นและในรูปอดีตจะเขียนว่า awoke ตัวอย่างเช่น
Her voice awoke the sleeping child.
เฮอรฺ วอยซฺ อะโวค เดอะ สลีปปิง ไชลดฺ
(เสียงของเธอทำให้เด็กคนนั้นตื่น)
3 Waken กับ awaken จะใช้ในรูปแบบที่เป็นทางการมากกว่า โดยเฉพาะ awaken จะใช้ในงานเขียนทางวรรณกรรมหรือวรรณคดี ตัวอย่างเช่น
The prince awakened Sleeping Beauty with a kiss
เดอะ ปรินซฺ อะเวคคึนดฺ สลีปปิง บิวตี วิดฬฺ อะ คิส
(เจ้าชายปลุกเจ้าหญิงนิทราให้ตื่นด้วยการจุมพิต)
4 นอกจากนี้  awake ยังสามารถใช้ในฐานะคำคุณศัพท์ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น
Is the baby awake yet?
อิซ เดอะ เบบิ อะเวค เย็ท?
(เด็ก/ลูกตื่นหรือยัง?)
5 ส่วนคำว่า waking ไม่สามารถใช้ในลักษณะในข้อ 4 ได้

บทความก่อนหน้า