28 ก.พ. 2558

การใช้ actual/current/present

สามคำนี้มีคำหนึ่งที่มีความหมายไม่เหมือนกันส่วนอีกสองคำมีความหมายเหมือนกันในบางสถานการณ์ส่วนในบางสถานการณ์อาจต้องใช้แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย คำที่มีความหมายไม่เหมือนเพื่อนก็คือ actual คำนี้มีความหมายต่างจากคำว่า current/present เพราะ actual นั้นมีความหมายว่า แท้จริง หรือชัดเจน ส่วนคำว่า present มีความหมายว่า ปัจจุบัน คือกล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ซึ่งมีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกับคำว่า current เพียงแต่คำว่า current ยังสามารถมีความหมายละเอียดลึกลงไปอีก กล่าวคือนอกจากมีความหมายว่าปัจจุบัน หรือใช้กับบางสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันได้เหมือนกับ present แล้ว current อาจหมายถึงบางสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวอีกด้วยเพื่อให้เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นดูตัวอย่างการใช้คำเหล่านี้ในประโยคได้ดังต่อไปนี้ครับ

1 We need the actual figures not an estimate.
วี นีด ดิ แอ็คชวล ฟิกเกอรฺส น็อท แอน เอ็สติเมท
(เราต้องการตัวเลขที่แท้จริงไม่ใช่ตัวเลขคาดการณ์)

2 How long have you been in your present job.
ฮาว ลอง แฮฟวฺ ยู บีน อิน ยัวรฺ เพร็สเซ็นทฺ จ็อบ
(คุณทำงานนี้(งานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน)มานานเท่าไหร่แล้ว)

3 The company cannot continue its current level of profit.
เดอะ คัมพะนี แคนน็อท เคินทินิว อิทสฺ เคอรฺเรนทฺ เล็ฟเวลวฺ อ็อฟ พร็อบฟิท
(บริษัทไม่สามารถรักษายอดผลกำไรปัจจุบันไว้ได้)

นอกจากนี้ยังมีคำที่คล้ายกันเหล่านี้ในฐานะกริยาวิเศษณ์ที่มีความหมายต่างกันด้วยได้แก่
Actually/at present/at the moment

กริยาวิเศษณ์คำแรกคือ Actually มีความหมายว่า แท้ที่จริง หรือ อันที่จริง ส่วนอีกสองคำหรือสองวลีที่เหลือมีความหมายว่า ณ เวลาปัจจุบัน หรือขณะนี้ ดูตัวอย่างการใช้คำเหล่านี้ในประโยคได้ดังนี้ครับ

1 We are not Thais, but actually we are philippinos.
วี อารฺ น็อท ไทสฺ บัท แอ็คชวลลิ วี อารฺ ฟิลิปปิโนสฺ
(พวกเราไม่ใช่คนไทย แต่ที่จริงพวกเราเป็นคนฟิลิปปินส์)

2 At present, he actually doesn’t work at all.
แอ็ท เพร็สเซ็นทฺ ฮี แอ็คชวลลิ ดัดซึนทฺ เวิรฺค แอ็ท ออล
(อันที่จริง ตอนนี้เขาไม่ได้ทำงานอะไรเลย)

3 At the moment, I am very busy.
แอ็ท เดอะ โมเมนทฺ ไอ แอม เวริ บีสิ
(ตอนนี้ผมยุ่งมากๆเลย)

ข้อสังเกตการใช้คำกริยาวิเศษณ์ Actually/at present/at the moment

1 คำว่า At present/at the moment กับ actually อาจใช้ในประโยคเดียวกันได้แต่มีความแตกต่างกันดังตัวอย่างในประโยคสอง

บทความก่อนหน้า