27 พ.ค. 2560

Deep/deeply ต่างกันอย่างไร?

คำกริยาวิเศษณ์ deep=ดีพ และ deeply=ดีพลิ ทั้งสองคำมีความหมายว่า “ลึก” คือทางยาวที่แทรกลงไปในบางสิ่ง

1 แต่โดยทั่วไป deep จะถูกใช้ในความหมายนี้เท่านั้น ไม่มีความหมายอื่น และมักใช้ในความหมายว่า “ลึก” มากกว่าคำว่า deeply และมักจะตามด้วยคำบุพบท into หรือ below ตัวอย่างเช่น
He decided to go deeper into the jungle.
ฮี ดิไซดฺดิด ทู โก ดีพเพอะ อินทู เดอะ จังเกิล
(เขาตัดสินใจรุกเดินลึกเข้าไปในป่า)

2 สำหรับคำว่า deeply โดยทั่วไปมักใช้ในความหมายว่า “มากยิ่ง” ตัวอย่างเช่น
Deeply in love
ดีพลิ อิน เลิฟวฺ
(รักมาก)

Deeply shocked
ดีพลิ ช็อค
(ตกใจอย่างสุดขีด)

3 เราจะใช้ deep down (แต่ไม่ใช้ deeply) เมื่อพูดถึงนิสัยที่แท้จริงของคนใดคนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น
She can seem stern, but deep down she is a very kind person.
ชี แคน ซีม สเติรฺน บัท ดีพ ดาวนฺ ชี อิซ อะ เวริ ไคนดฺ เพอรฺเซิน

(เธออาจดูเหมือนดุ แต่ลึกๆแล้ว (แท้ที่จริงแล้ว) เธอเป็นคนใจดีมาก)

บทความก่อนหน้า