29 เม.ย. 2560

คำต่างๆที่มีความหมายว่า ร้องไห้ ในภาษาอังกฤษ

Cry=คราย (ร้องไห้) เป็นคำที่ใช้กันมากที่สุดเมื่อเรารู้สึกเป็นทุกข์ หรือเจ็บปวดหรือเวลาดีใจมากๆและร้องไห้ออกมา

Sob=ซอบ (สะอึกสะอื้น) คือการร้องเสียงดัง เร็วๆพร้อมกับการหายใจลึกๆ

Wail=เวล (ร้องไห้คร่ำครวญ) คือการร้องไห้เสียงแหลมยาว ดังๆ

Whimper=วิมเพอะ (ร้องไห้กระซิก) การร้องไห้เสียงต่ำ เสียงเบาๆ

Weep=วีพ (ร่ำไห้) มักใช้ในการเขียนเรื่องวรรณกรรมหรือใช้เป็นคำทางการ หมายถึงการร้องไห้เงียบๆด้วยความเสียใจเป็นเวลานาน

Blubber=บลับเบอะ (ร้องไห้ฟูมฟาย) การร้องไห้เสียงดัง ที่ฟังแล้วน่ารำคาญ

ทุกคำที่กล่าวข้างต้นสามารถใช้ในความหมายเหมือนกับคำว่า say=เซยฺ (พูด) ตัวอย่างเช่น
I don’t want you to go, she cried / wailed / sobbed
ไอ โดนทฺ วอนทฺ ยู ทู โก ชี ครายดฺ / เวลดฺ / ซอบดฺ
(ฉันไม่อยากให้คุณไป) เธอร้องไห้ คร่ำครวญ สะอื้น)

To be in tear= ทู บี อิน เทียรฺ (ร้องไห้)

burst into tears=เบอรฺสทฺ อินทู เทียรสฺ (ร้องไห้ออกมาโดยทันที)


Cry your eyes out=คราย ยัวรฺ ไอสฺ เอาทฺ (หมายถึงร้องไห้หนักมากหรือเป็นเวลานานเนื่องจากเศร้าเสียใจมาก)

บทความก่อนหน้า