19 มิ.ย. 2559

การใช้ blind/blindly

มีคำกริยาวิเศษณ์สองคำที่มีที่มาจากคำคุณศัพท์ blind=ไบลนฺด (มองไม่เห็น) ได้แก่

1 Blindly=ไบลนฺดลิ ซึ่งมีความหมายว่า มองไม่เห็นสิ่งที่กำลังทำ หรือ ไม่ได้ใช้ความคิดในสิ่งที่ทำตัวอย่างเช่น
He groped blindly for the light switch in the dark room.
ฮี โกรพทฺ ไบลนฺดลิ ฟอรฺ เดอะ ไลทฺ สวิทชฺ อิน เดอะ ดารฺค รูม
(เขาคลำหาสวิทช์ไฟในห้องมืด)

She want to decide for herself instead of blindly following her parents advice.
ชี วอนทฺ ทู ดีไซดฺ ฟอรฺ เฮอรฺเซลวฟฺ อินสเตด อ็อฟ ไบลนฺดลิ โฟลโลวฺอิง เฮอรฺ แพเรินทฺส อัดไวซฺ
(เธอต้องการตัดสินใจด้วยตัวเธอเองแทนที่จะหลับตาทำตามคำแนะนำของพ่อแม่)


2 ส่วนคำกริยาวิเศษณ์  blind=ไบลนฺด มักใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบิน มีความหมายว่าไม่อาจมองเห็นด้วยตาต้องใช้เครื่องมือช่วยเท่านั้น

บทความก่อนหน้า