5 ก.ค. 2558

Ashamed/embarrassed ใช้คำไหนดี

สองคำนี้เป็นคำคุณศัพท์ที่มักใช้ตามหลัง v. to be หรือ linking verbs ยกเว้น embarrassed ที่สามารถใช้นำหน้าคำนามได้ด้วย ถ้าแปลตรงๆก็มีความหมายว่าละอายที่ได้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งผิดพลาดไปเหมือนกัน แต่ใช้แทนกันไม่ได้พูดง่ายๆก็คือมีความหมายเดียวกันก็จริงแต่ใช้ในคนละสถานการณ์กัน เพราะน้ำหนักความหมายของคำไม่เท่ากัน

1 คำว่า ashamed จะมีน้ำหนักของความรู้สึกละอายมากกว่าหรือใช้กับการทำสิ่งใดผิดลงไปในเรื่องร้ายแรงกว่าหรือเรื่องใหญ่ โดยการกระทำผิดนั้นเป็นการกระทำโดยตั้งใจหรือไตร่ตรองไว้ก่อนแล้ว ดูตัวอย่างการใช้ในประโยคได้ดังนี้ครับ
Sara should be ashamed of treating your daughter like that.
ซารา ชุด บี อะเชมดฺ อ็อฟ ทรีทติง ยัวรฺ ดอเธอะ ไลคฺ แด็ท
(ซาราควรจะละอายแก่ใจที่เลี้ยงดูลูกเธอเช่นนั้น)

James is ashamed to say that he lied to his friend.
เจมสฺ อิซ อะเชมดฺ ทู เซยฺ แด็ท ฮี ไลดฺ ทู ฮิส เฟรนดฺ
(เจมส์ละอายที่จะบอกว่าเขาได้โกหกเพื่อนเขา)

2 คำว่า ashamed  จะไม่ใช้กับเรื่องที่ไม่ร้ายแรงหรือไม่สำคัญ ตัวอย่างเช่น
I am ashamed that I forgot to buy some eggs.ประโยคนี้เป็นการใช้ ashamed ที่ไม่ถูกต้อง
ไอ แอม อะเชมดฺ แด็ท ไอ ฟอรฺก็อท ทู บาย ซัม เอกซฺ
(ฉันละอายที่ลืมซื้อไข่)

3 ประโยคในข้อ 2 ด้านบนควรใช้คำว่า sorry แทน ashamed ตัวอย่างเช่น
I am sorry that I forgot to buy some eggs.
ไอ แอม ซอรฺริ แด็ท ไอ ฟอรฺก็อท ทู บาย ซัม เอกซฺ
(ฉันต้องขอโทษด้วยที่ลืมซื้อไข่มา)

4 ส่วนคำว่า embarrassed ใช้เมื่อได้ทำผิดพลาดในเรื่องเล็กๆน้อยๆจนทำให้รู้สึกเขินอาย เช่นเมื่อทำไรเซ่อๆ ซุ่มซ่ามหรือรู้สึกเก้ๆกังๆ ต่อหน้าผู้อื่น ตัวอย่างเช่น
I am embarrassed about forgetting his name.
ไอ แอม อิมแบรึซดฺ อะเบาทฺ ฟอรฺเก็ตติง ฮิซ เนม

(ฉันรู้สึกอายๆที่จำชื่อเขาไม่ได้)

บทความก่อนหน้า