24 ก.ย. 2559

การใช้ clothes / clothing

1 เราใช้ Clothes (พหูพจน์) เมื่อพูดถึงสิ่งที่เราสวมใส่ ตัวอย่างเช่น
I will just put on some clean clothes.
ไอ วิลวฺ จัสทฺ พุท ออน ซัม คลีน โคลดฬฺส
(ผมจะใส่เสื้อผ้าสะอาดไป)

2 เราจะใช้ clothing เมื่อพูดถึงเสื้อผ้าในความหมายถั่วไปหรือชนิดเฉพาะของเสื้อผ้า ตัวอย่างเช่น
The clothing industry
เดอะ โคลดธิงฬฺ อินดัสทรี
(อุตสาหกรรมเสื้อผ้า)

Protective clothing
พระเทคทิฟวฺ โคลดฬฺ
(เสื้อผ้าใส่ป้องกัน)

3 Clothes คือรูปพหูพจน์ ไม่มีรูปเอกพจน์ของคำนี้ อย่างไรก็ตามเราอาจพูดว่า
A piece / an item / an article of clothing
อะ พีซ / แอน ไอเธม / แอน อารฺทิเคิล ออฟ โคลดธิง
(เสื้อผ้าหนึ่งชิ้น /หนึ่งรายการ)

หรือเราอาจพูดว่า
I haven’t got anything to wear for the party tonight.
ไอ แฮฟเวินทฺ กอท เอนนิธิง ทู แวรฺ ฟอรฺ เดอะ ปารฺทิ ทูไนทฺ

(ผมไม่มีชุดอะไรใส่ไปงานเลี้ยงคืนนี้เลย(เสื้อผ้าที่เหมาะสม ชุดที่เหมาะสมสำหรับงานเลี้ยง)

บทความก่อนหน้า