26 ส.ค. 2558

การใช้ศัพท์แทนคำว่า bad/very bad ในภาษาอังกฤษ


มีคำคุณศัพท์อื่นๆอีกหลายคำในภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในความหมายในเชิงว่า ไม่ดี แย่ หรือ เลวมาก แทนคำว่า bad และ very bad ได้และจะได้ความหมายชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นในการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ตัวอย่างเช่น
 
1 การใช้ศัพท์แทนคำว่า bad/very bad ในภาษาอังกฤษ
An unpleasant/a foul/a disgusting smell
แอน อันเพลเซินทฺ/อะ โฟล/อะ ดิสกัสติง สเมล
(กลิ่นไม่พึงประสงค์/เหม็น/น่าขยะแขยง)

Appalling/dreadful/severe weather
อะพอลลิง/เดรดฟุล/ซีเวียรฺ เวทเธอะรฺ
(อากาศเลวร้าย/รุนแรง/สาหัสสากรรจ์)

An unpleasant/a frightening/a traumatic experience
แอน อันเพลยฺเซิน/ อะ ไฟรเทินนิง/อะ ทรอมาติค อิคพีเรียนสฺ
(ประสบการที่ไม่น่าจดจด/น่าตื่นตระหนก/ที่เลวร้าย)

Pour/weak eyesight
พัวรฺ/วีค ไอไซทฺ
(สภาพการมองเห็นที่แย่/ด้อยประสิทธิภาพ)

A terrible/serious/horrific accident
อะ เทอเรอะเบิล/ซีเรียส/ฮอเรอะฟิค แอ็คซิเดนทฺ
(อุบัติเหตุอันน่ากลัว/ร้ายแรง/น่าสยดสยอง)

A wicked/an evil/an immoral person
อะ วิคทฺ/แอน อีวิล/แอน อิมมอรัล เพอรฺเซิน
(คนชั่วช้า/เลวทราม/ไร้ศีลธรรม)

An awkward/an embarrassing/a difficult situation
แอน อ็อคเวิรฺด/แอน อิมแบเรอซิง/อะ ดิฟฟิเคิลทฺ ซิทจิวเอเชิน
(สถานการณ์ที่งุ่มง่าม/น่าละอาย/ยุ่งยาก)

They are working in difficult/appalling conditions.
เดยฺ อารฺ เวิรฺคกิง อิน ดิฟฟิเคิลทฺ/อะพอลลิง เคินดีเชินสฺ
(พวกเขาทำงานอยู่ในสภาพการณ์ที่ยุ่งยาก/เลวร้าย)

2 เมื่อจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือการเจ็บป่วยรู้สึกไม่สบายสามารถใช้คำเหล่านี้แทนคำว่า bad หรือ very bad ได้ เช่น
You feel unwell/sick/terrible.
ยู ฟีล อันเวล/ซิค/เทอเรอเบิล
(คุณรู้สึกไม่สบาย/ป่วย/แย่มาก)

I don’t feel very well.
ไอ โดนทฺ ฟีล เวริ เวล
(ผมรู้สึกไม่ค่อยสบาย)

3 สำหรับคำที่ใช้ในการสนทนา เช่นคำว่า Terrible, horrible, awful, dreadful สามารถใช้ในความหมายว่า very bad ในสถานการณ์ต่างๆได้มากที่สุด

บทความก่อนหน้า