21 พ.ย. 2557

Gerund ตอนที่1

Gerund คือกริยารูปแบบหนึ่งที่สร้างขึ้นได้ด้วยการเติม ing ไว้ข้างหลังคำกริยาช่องที่หนึ่ง หรือ verb + ing ซึ่งมีรูปเดียวกับ Present participle แต่สาเหตุที่เรียกชื่อต่างกันเพราะ Gerund ทำหน้าที่บอกการกระทำหรือทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกับคำนามส่วน Present participle แสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหรือทำหน้าที่เป็นคำกริยาที่อยู่ในบาง Tenses และทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์  ในฐานะที่เป็นกริยาที่ทำหน้าที่ได้เหมือนคำนามหรือเป็นเสมือนคำนาม Gerund  จึงทำหน้าที่ได้หลากหลาย กล่าวคือคำนามสามารถทำหน้าที่อะไรได้ Gerund ก็สามารถทำหน้าที่ต่างๆเหล่านั้นได้เช่นกัน ดูการทำหน้าที่ของ Gerund เปรียบเทียบกับการทำหน้าที่ของ Present participle และคำนามได้ดังต่อไปนี้ครับ

ตัวอย่างเปรียบเทียบการทำหน้าที่ของ Gerund กับการทำหน้าที่ของ Present participle
1 They have been swimming for an hour.
เดยฺ แฮฟวฺ บีน สวิมมิง ฟอรฺ แอน อาวเออรฺ
(พวกเขาว่ายน้ำกันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้ว(v-ing ในประโยคที่หนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกริยาแท้ซึ่งแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงจัดเป็น Present participle)

2 Swimming is good for health.
สวิมมิง อิซ กุด ฟอรฺ เฮลฬฺ
(การว่ายน้ำดีต่อสุขภาพ(v-ing ในประโยคที่สองแสดงการกระทำและทำหน้าที่เป็นนามประธานของ “is”จึงถือว่าเป็น Gerund )

ตัวอย่างเปรียบเทียบการทำหน้าที่ของ Gerund กับการทำหน้าที่ของ คำนาม
3 Aerobic is a good exercise.
แอรฺโรบิค อิซ อะ กุด เอ็กซฺเซอรฺไซสฺ
(แอโรบิคเป็นการออกกำลังกายที่ดี(คำว่า Aerobic ในประโยคที่สามเป็นนามทำหน้าที่ประธานในประโยค)

4 Jogging is good for health.
จ็อกกิง อิซ กุด ฟอรฺ เฮลฬฺ
(การวิ่งดีต่อสุขภาพ(คำว่า Jogging เป็น Gerund และทำหน้าที่เป็น ประธานในประโยคเช่นเดียวกับคำนาม Aerobic ในประโยคที่สาม)

5 James enjoys the movie.
เจมสฺ เอ็นจอยสฺ เดอะ มูฟฺวี
(เจมสฺเพลิดเพลินอยู่กับภาพยนตร์)

6 James enjoys swimming in the pool.
เจมสฺ เอ็นจอยสฺ สวิมมิง อิน เดอะ พูล
(เจมส์สนุกสนานอยู่กับการว่ายน้ำในสระ(คำว่า swimming ในข้อ 6 เป็น Gerund ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมเหมือนกับคำนาม the movie ในข้อ 5 ด้านบน)

7 Jennifer is fond of tennis.
เจนนิเฟอรฺ อิซ ฟอนดฺ อ็อฟ เท็นนิส
(เจนนิเฟอร์ชอบเทนนิส)

8 Jennifer is fond of playing tennis.
เจนนิเฟอรฺ อิซ ฟอนดฺ อ็อฟ เพลยฺอิง เท็นนิส
(เจนนิเฟอร์ชอบเล่นเทนนิส(คำว่า playing tennis ในข้อ 8 เป็น Gerund ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของบุพบท of เหมือนกับคำนาม tennis ในข้อ 7 ด้านบน)

9 What my son enjoys most is the movie.
ว็อท ไม ซัน เอ็นจอยสฺ โมสทฺ อิซ เดอะ มูฟฺวี
(สิ่งที่ลูกชายผมชอบที่สุดคือภาพยนตร์)

10 What my son enjoys most is playing games.
ว็อท ไม ซัน เอ็นจอยสฺ โมสทฺ อิซ เพลยฺอิง เกมสฺ
(สิ่งที่ลูกชายผมชอบมากที่สุดคือการเล่นเกมส์(คำว่า playing games ในข้อ 10 เป็น Gerund ที่ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มที่เป็นนามหรือ  Noun Complement เหมือนกับคำนาม the movie ในข้อ 9 ด้านบน)

สรุปข้อควรจำเกี่ยวกับ Gerund ตอนที่1
1 Gerund ที่เป็นเพียงคำศัพท์ตัวเดียวโดดๆเรียกว่า Simple Gerund ดังตัวอย่างในประโยคข้อ 2, 4 ด้านบน

2 Gerund ที่มีคำอื่นๆเป็นส่วนประกอบตามหลังจะเรียกว่า Gerund phrase ดังตัวอย่างในประโยคข้อ 6, 8, 10 ด้านบน

บทความก่อนหน้า