16 ต.ค. 2557

การเขียน Participle แทนอนุประโยค (Participle Construction Replacing Clause)

เราสามารถนำอนุประโยคที่ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือขยายประโยคมาเปลี่ยนเป็น Participle ได้โดยยังได้ความหมายครบเหมือนเดิม การเขียน Participle ลักษณะนี้จะทำกับประโยคความซ้อนที่มีประโยคหลักกับอนุประโยคเพื่อให้ได้ประโยคใหม่เป็นประโยคความเดียว(Simple sentence) เนื่องจากจะเหลือเพียงประโยคเดียวกับส่วนขยายแต่ความหมายยังอยู่ครบคงเดิมจะเปลี่ยนไปก็เฉพาะแต่โครงสร้างทางไวยากรณ์เท่านั้น ประโยคความซ้อนที่เปลี่ยนเป็น Participle ได้คือคุณานุประโยค (Adjective clause) กับวิเศษณานุประโยค (Adverb clause) หรือในบางครั้งก็มีการนำประโยคความเดียวสองประโยคที่มีประธานตัวเดียวกันมาลดรูปให้เหลือประโยคเดียวโดยใช้ Participle เข้าช่วยก็ได้ดูตัวอย่างต่อไปนี้ครับ  

1 He enters the room. He is accompanied by his girlfriend.
ฮี เอ็นเทอรฺส เดอะ รูม ฮี อิซ เออะคัมเพ็อนีดฺ บาย ฮิซ เกิรฺลเฟรนดฺ
(เขาเข้ามาในห้อง เขามากับแฟนของเขา(จากประโยคความเดียวสองประโยคที่มีประธานตัวเดียวกันในข้อ1เมื่อนำมาเขียนเป็น Participle จะเหลือประโยคความเดียวประโยคเดียวกับส่วนขยายที่เป็น Participleซึ่งอยู่ท้ายประโยค ในข้อ 2ด้านล่าง)
2 He enters the room, accompanied by his girlfriend.
ฮี เอ็นเธอรฺสฺ เดอะ รูม เออะคัมเพ็อนีดฺ บาย ฮิซ เกิรฺลเฟรนดฺ
(เขาเข้ามาในห้องพร้อมกับแฟน)

3 she is a doctor. She has no time to hang out with her boyfriend.
ชี อิซ อะ ด็อกเทอรฺ ชี แฮซ โน ไทมฺ ทู แฮ็ง เอาทฺ วิดฬฺ เฮอรฺ บอยเฟรนดฺ
(เธอเป็นหมอ เธอไม่มีเวลาไปเที่ยวกับแฟน (จากประโยคความเดียวสองประโยคที่มีประธานตัวเดียวกันในข้อ3 เมื่อนำมาเขียนเป็น Participle จะเหลือประโยคความเดียวประโยคเดียวกับส่วนขยายที่เป็น Participleซึ่งอยู่ต้นประโยคในข้อ 4 ด้านล่าง)
4 Being a doctor, she has no time to hang out with her boyfriend.
บีอิง อะ ด็อกเทอรฺ ชี แฮซ โน ไทมฺ ทู แฮ็ง เอาทฺ วิดฬฺ เฮอรฺ บอยเฟรนดฺ
(เพราะเธอเป็นหมอจึงไม่มีเวลาไปเที่ยวกับแฟน)

5 The police spied the man who robbed the bank last week.
เดอะ พะลิส สไปดฺ เดอะ แมน ฮู ร็อบดฺ เดอะ แบงคฺ ลาสทฺ วีค
(ตำรวจสืบตัวผู้ชายคนที่ปล้นธนาคารเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว (จากประโยคความซ้อนประเภท คุณานุประโยค (Adjective clause) ในข้อ 5 เมื่อนำมาเขียนเป็น Participle จะกลายเป็นประโยคความเดียวกับส่วนขยายในข้อ 6 ด้านล่าง)
6 The police spied the man robbing the bank last week.
เดอะ พะลิส สไปดฺ เดอะ แมน ร็อบบิง เดอะ แบงคฺ ลาสทฺ วีค
(ตำรวจสืบผู้ชายที่ปล้นธนาคารเมื่ออาทิตย์แล้ว)

7 when Marry was looking at her baby, she felt very happy.
เว็น แมรฺรี ว็อซ ลุคกิง แอ็ท เฮอรฺ เบบี ชี เฟ็ลทฺ เวรี แฮ็ปปี
(เมื่อแมรี่มองดูลูกน้อย เธอรู้สึกมีความสุขมาก(จากประโยคความซ้อนประเภทวิเศษณานุประโยค (Adverb clause) ในข้อ 7เมื่อนำมาเขียนเป็น Participle จะกลายเป็นประโยคความเดียวกับส่วนขยายที่อยู่ข้างหน้าในข้อ 8 ด้านล่าง )
8 Looking at her baby, Marry felt very happy
ลุคกิง แอ็ท เฮอรฺ เบบี แมรี เฟ็ลทฺ เวรี แฮปปี
(เมื่อมองไปยังลูกน้อยของเธอ แมรี่รู้สึกมีความสุขมาก)


หมายเหตุ ติดตามหลักการเปลี่ยนคุณานุประโยค (Adjective clause) และ วิเศษณานุประโยค (Adverb clause)ที่อยู่ในประโยคความซ้อนให้เป็น Participle ได้ในบทความครั้งต่อไปครับ

บทความก่อนหน้า