27 ส.ค. 2559

การใช้ change / alter / modify / vary

1 Change= เชนจฺ (เปลี่ยน) มีการใช้มากที่สุดเมื่อต้องการชี้แจงถึงการกระทำที่สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่บางสิ่งให้แตกต่างไปจากเดิม ตัวอย่างเช่น
Marriage has changed her.
แมริอิจ แฮส เชจจฺด เฮอรฺ
(การแต่งงานทำให้เธอเปลี่ยนไป)

The rules are always being changed.
เดอะ รูลสฺ อารฺ ออลเวยฺสฺ บีอิง เชนจฺด
(กฎย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ)

2 Alter สามารถใช้แทน change ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการพูดเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาหนึ่งกับอีกช่วงเวลาหนึ่งซึ่งฟังดูแล้วเป็นทางการกว่า ตัวอย่างเช่น
Marriage has altered her.
แมริอิจจฺ แฮส อัลเธอรฺทฺ เฮอรฺ
(การแต่งงานสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่เธอ)

The rules are always being altered.
เดอะ รูลสฺ อารฺ ออลเวยฺสฺ บีอิง อัลเธอรฺดฺ
(กฎมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ)

3 นอกจากนี้ยังสามารถใช้ alter กับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งโดยทำให้เกิดความแตกต่างในรูปร่าง ลักษณะ หรือการใช้ ตัวอย่างเช่น
Some of my old dresses will have to be altered to fit me now.
ซัม ออฟ ไม โอลดฺ เดรสซิส วิลวฺ แฮฟวฺ ทู บี อัลเธอรฺดฺ ทู ฟิท มี นาว
(ชุดเก่าๆของฉันบางส่วนต้องแก้ไขเพื่อให้ใส่ได้ในตอนนี้)

อย่างไรก็ตามไม่สามารถใช้ change ในความหมายข้อ 3

4 Modify เป็นคำทางการมากกว่า change เป็นการแนะนำให้กระทำบางสิ่งที่เหมาะสมกว่าในสถานการโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น
Adults often modify their language when talking to young children.
อะดัลทฺส ออฟฟึน มอดิฟาย แดรฺ แลงเกวจจฺ เวน ทอคกิง ทู ยัง ชิลวฺเดรน
(ผู้ใหญ่มักดัดแปลงคำพูดเมื่อคุยกับเด็กๆ)

5 นอกจากนี้ modify ยังสามารถใช้เมื่อต้องการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบางสิ่ง ตัวอย่างเช่น
The design of the car has been modified for racing.
เดอะ ดีไซนฺ ออฟ เดอะ คารฺ แฮส บีน มอดิฟายดฺ ฟอรฺ เรซซิง
(รถได้ถูกดัดแปลงรูปแบบเพื่อใช้สำหรับแข่ง)

6 ส่วนคำว่า vary ใช้อธิบายบางสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ยังคงน่าสนใจและใช้ได้ผล ตัวอย่างเช่น
I think you need to vary your diet a little more.
ไอ ธิงคฺ ยู นีด ทู แวริ ยัวรฺ ไดเอท อะ ลิทเดิล มอรฺ
(ผมคิดว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอาหารของคุณอีกเล็กน้อย)

7 นอกจากนี้คำว่า change, alter และ vary สามารถใช้โดยปราศจากกรรมได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น
You never change / alter.
ยู เนเวอะ เชนจฺ / อัลเธอรฺ
(คุณไม่เคยเปลี่ยนเลย)

Opinions on this vary quite a lot.
เออะพีเนียนสฺ ออน ดิส แวริ ไควทฺ อะ ลอท

(ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก)

บทความก่อนหน้า