4 ต.ค. 2560

การใช้คำว่า floor นับชั้นของอาคารในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ จะเรียกชั้นของอาคารสาธารณะที่อยู่ในระดับเดียวกับถนนว่า ground floor=กราวดฺ ฟลอรฺ (ชั้นล่าง) และเรียกชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไปบนชั้นดังกล่าวว่า first floor=เฟิรฺสท ฟลอรฺ (ชั้นหนึ่ง) ส่วนชั้นที่อยู่ใต้ชั้น ground floor จะเรียกว่า basement=เบสเมินทฺ หรือ lower ground floor=โลเออรฺ กราวดฺ ฟลอรฺ (ชั้นใต้ดิน)


ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน มักจะเรียกชั้นของอาคารที่อยู่ในระดับเดียวกับถนนว่า first floor (ชั้นหนึ่ง) และเรียกชั้นที่อยู่เหนือชั้นดังกล่าวว่า second floor=เซคเคินดฺ ฟลอรฺ (ชั้นสอง) และเรียกชั้นที่อยู่ใต้ชั้น first floor ว่า basement (ชั้นใต้ดิน) อย่างไรก็ตามสำหรับอาคารสาธารณะ ชั้นที่อยู่ในระดับเดียวกับถนนก็สามารถเรียกว่าชั้น ground floor ได้เช่นกันครับ

บทความก่อนหน้า