30 มิ.ย. 2557

การเขียนอนุประโยคบอกสถานที่Adverb clause of Place

อนุประโยคบอกสถานที่หรือ Adverb clause of Place จะตอบคำถามว่าเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ใดซึ่งมีคำเชื่อมอยู่สองคำได้แก่ where=แวรฺ (ที่ใด) กับ wherever=แวรฺเอ็ฟเวอะรฺ (ไม่ว่าที่ใดก็ตาม) ดูตัวอย่างการใช้ได้ต่อไปนี้ครับ

การเขียนอนุประโยคบอกสถานที่Adverb clause of Place
1 I cannot make up my mind where I will spend my long holiday.
ไอ แคนน็อท เมค อัพ ไม ไมนดฺ แวรฺ ไอ วิลวฺ สเป็นดฺ ไม ลอง ฮอเล็อเดยฺ
(ผมตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปไหนในวันหยุดยาวดี (where I will spend my long holiday ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานที่ แต่ประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธโดยผู้พูดตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปไหนดี)

2 I will go with you wherever you go.
ไอ วิลวฺ โก วิดฬฺ ยู แวรฺเอ็ฟเวอะรฺ ยู โก
(ฉันจะไปกับคุณไม่ว่าคุณจะไปที่ใดก็ตาม(wherever you go บอกความหมายว่าไม่ว่าที่ใดก็ตาม)

เทคนิคการใช้อนุประโยคบอกสถานที่Adverb clause of Place ให้ได้ผล
1 Adverb clause of Place หรือ clause ที่ตอบคำถาม where? นี้จะวางไว้ท้ายประโยคหรือหลังคำกริยาเท่านั้นดังตัวอย่างในประโยคที่ 1, 2


2 การใช้ Adverb clause of Place หรืออนุประโยคบอกสถานที่ where จะต่างกับการใช้ประพันธสรรพนามบอกสถานที่ หรือ Adjective clause “where” กล่าวคือ อนุประโยคบอกสถานที่ where จะใช้ขยายกริยาโดยจะวางไว้ท้ายประโยคหรือหลังคำกริยา ส่วนการใช้ ประพันธสรรพนามบอกสถานที่ “where” จะใช้ขยายคำนามโดยวางไว้หลังคำนามที่ขยายเท่านั้น
บทความก่อนหน้า