27 พ.ย. 2559

การใช้ Condition / state

คำนามสองคำด้านบนแปลว่า “สภาพ” หรือ “สถานการณ์” หรือ “ลักษณะที่เป็นอยู่” มักใช้กับคำคุณศัพท์ดังต่อไปนี้

1 Condition มักมีคำคุณศัพท์ต่อไปนี้นำหน้า good, excellent physical, poor, human, perfect, no, better

2 State มักมีคุณศัพท์ต่อไปนี้นำหน้าได้แก่ present, current, mental, solid, no, emotional, physical, natural

3 “State” เป็นคำนามที่ใช้กันโดยทั่วไปมากกว่าคำว่า “Condition” และใช้กับสภาพที่บางสิ่งอยู่ในเวลาหรือสถานการณ์เฉพาะ นอกจากนี้ state ยังสามารถใช้โดยไม่ต้องมี คำคุณศัพท์นำหน้าได้ด้วย ตัวอย่างเช่น

The present state of medical knowledge
เดอะ เพรสเซินทฺ สเตท ออฟ เมดิคัล โนวฺลิดจฺ
(สภาพความรู้ทางด้านการแพทย์ในปัจจุบัน)

We are worried about her mental state.
วี อารฺ วอรฺริดฺ อะเบาทฺ เฮอร เมนทัล สเตท
(เรากังวลเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเธอ)

What a state this room is in (=very bad)
วอท อะ สเตท ดิส รูม อิซ อิน (เวริ แบด)
(ห้องนี้ช่างเละเทะอะไรอย่างนี้ (แย่มาก สกปรกมาก)

4 Condition ใช้กับคำคุณศัพท์และอ้างถึงสิ่งที่ปรากฏชัดเจน คุณภาพ หรือความมีระเบียบเรียบร้อยของการทำงานโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น

The car is in excellent condition.
เดอะ คารฺ อิซ อิน เอ็กซเซลเลินทฺ เคินดิเชิน

(รถอยู่ในสภาพเยี่ยม)

บทความก่อนหน้า