23 ก.ค. 2556

ประโยคเงื่อนไขภาษาอังกฤษประเภทที่เป็นไปได้ในอนาคต

ประโยคเงื่อนไขในภาษาอังกฤษประเภทที่เป็นไปได้หรืออาจเป็นไปได้ในอนาคตจะคล้ายกับประโยคเงื่อนไขภาษาอังกฤษชนิดที่เป็นจริงเสมอในปัจจุบันแต่ไม่เหมือนกันเสียเลยทีเดียว กล่าวคือประโยคเงื่อนไขที่เป็นไปได้ในอนาคตจะพูดถึงเงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตซึ่งมีโครงสร้างประโยคที่หลากหลายกว่าเพราะในประโยคหลักและประโยครองสามารถนำ tenses ต่างๆในภาษาอังกฤษมาใช้ได้หลาย tenses กว่าแบบปัจจุบันที่เป็นจริงเสมอดูตัวอย่างการใช้ประโยคเงื่อนไขในภาษาอังกฤษประเภทที่เป็นไปได้ในอนาคตด้านล่างครับ

โครงสร้างหลักของประโยคเงื่อนไขภาษาอังกฤษประเภทที่เป็นไปได้ในอนาคต
If + present simple tense, future simple tense

การใช้ประโยคเงื่อนไขภาษาอังกฤษประเภทที่เป็นไปได้ในอนาคต
1 ในประโยคย่อยหรือ if present และประโยคหลักหรือ Future นั้น ทั้งสองประโยคสามารถเป็น present หรือ future ชนิดใดก็ได้  เช่นอาจจะเป็น Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect ตัวอย่างเช่น

1.1 If my father leaves Phuket now, he will arrive in Bangkok around next 12 hours.
อิฟ ไม ฟาเธอะ ลีฟวฺส ภูเก็ต นาว ฮี วิลวฺ อไรฟฺว อิน แบงค็อก อราวนดฺ เน็กสฺ ทเวลวฺ อาวเออรฺส
(ถ้าพ่อออกจะภูเก็ตตอนนี้ก็จะไปถึงกรุงเทพฯในอีกราวๆสิบสองชั่วโมง)

1.2 If my cat is drinking water, it shakes its tail.
อิฟ ไม แค็ท อิซ ดริงกิง วอเทอะ อิท เชคสฺ อิทสฺ เทล
(ถ้าแมวของฉันกำลังกินน้ำหางจะแกว่ง)

1.3 If she has eaten sea food, she will be allergic to it.
อิฟ ชี แฮซ อีททึน ซี ฟูด ชี วิลวฺ บี อัลเลอจิค ทู อิท
(ถ้าเธอรับประทานอาหารทะเล เธอจะมีอาการแพ้)

1.4 If you start your work now, you will have finished it by noon.
อิฟ ยู สตารฺท ยัวรฺ เวิรฺค นาว ยู วิลวฺ แฮฟวฺ พินิชทฺ อิท ไบ นูน
(ถ้าคุณเริ่มงานตอนนี้คุณก็จะเสร็จตอนเที่ยง)

2 นอกจากใช้ will ในประโยคหลักแล้วยังสามารถใช้กริยาตัวอื่นๆได้เช่นกันโดยขึ้นอยู่กับความหมายที่ผู้พูดต้องการสื่อสารออกไป กริยาช่วยตัวอื่นๆที่มาแทน will ได้แก่ shall=แชล (จะ), can=แคน (สามารถ), may= เมยฺ (อาจจะ), should=ชุด (ควรจะ), must=มัสทฺ (ต้อง), have to=แฮฟวฺ ทู (ต้อง) ought to=อ็อท ทู (ต้อง), be going to=บี โกอิง ทู (จะ) ตัวอย่างเช่น

2.1 If she comes, you must go with her.
อิฟ ชี คัมสฺ ยู มัสทฺ โก วิดฬฺ เฮอรฺ
(ถ้าเธอมา คุณต้องไปกับเธอ)

2.2 If you want, I can help you.
อิฟ ยู วอนทฺ ไอ แคน เฮลพฺ ยู
(ถ้าคุณต้องการ ผมช่วยคุณได้)

3 นอกจากนี้ในประโยคหลักยังสามารถใช้ประโยคคำถาม ประโยคคำสั่ง และประโยคขอร้องได้อีกด้วยโดยขึ้นอยู่กับการตั้งใจสื่อความหมายของผู้พูดเป็นสำคัญ ตัวอย่าง

3.1 If she comes, go with her.
อิฟ ชี คัมสฺ โก วิดฬฺ เฮอรฺ
(ถ้าเธอมาให้ไปกับเธอ)

3.2 If she comes, will you go with her?
อิฟ ชี คัมสฺ วิลวฺ ยู โก วิดฬฺ เฮอรฺ?
(ถ้าเธอมาคุณจะไปกับเธอหรือ/ไหม?)

3.3 If she comes, please go with her.
อิฟ ชี คัมสฺ พลีส โก วิดฬฺ เฮอรฺ

(ถ้าเธอมาคุณช่วยไปกับเธอหน่อยนะ)

บทความถัดไป
บทความก่อนหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น