19 ม.ค. 2554

Personal pronouns: possessive pronoun as possessive adjective


Personal pronouns (เพอโซนัล โพรนาวซฺ)วันนี้มาว่ากันถึงเรื่อง possessive pronouns (โพซเซ็ซซิฟวฺ โพรนาวซฺ) คำสรรพนามแสดงเจ้าของที่ทำหน้าที่เป็น possessive adjective (โพซเซ็ซซิฟวฺ แอ็ดเจ็คทิฟวฺ) หรือ คำคุณศัพท์แสดงเจ้าของนั่นเอง เนื่องจากคำเหล่านี้ต้องวางไว้หน้าคำนาม nouns (นาวซฺ) ไม่สามารถอยู่ในประโยคได้โดยปราศจากคำนาม nouns ตามหลัง และเนื่องจากคำเหล่านี้มีตำแหน่งอยู่หน้าคำนามดังที่กล่าวไปแล้ว จึงเรียกได้อีกอย่างว่า possessive pronouns as determiners  (โพซเซ็ซซิฟวฺ โพรนาวซฺ แอ็ส ดิเทอรฺไมเนอซฺ) หรือคำสรรพนามที่แสดงเจ้าของทำหน้าที่เป็นคำนำหน้านาม
Possessive pronoun หรือ possessive adjective หรือ determinersได้แก่ my=มาย (ของฉัน), your=ยัวรฺ (ของคุณ), his=ฮิซ (ของเขา), her=เฮอรฺ (ของเธอ), its=อิทซฺ (ของมัน), our=อาวเออรฺ (ของพวกเรา), their=แดรฺ (ของพวกเขา) ความหมายของคำเหล่านี้ก็คือ “เป็นเจ้าของอะไรบางอย่าง” ใครจะเป็นเจ้าของหรือเป็นของใครก็ขึ้นอยู่กับคำสรรพนาม เช่น ของฉัน ของคุณ ของเขา ของเธอ ของมัน ของพวกเขา ของพวกเรา ของพวกคุณดังที่กล่าวกำกับไว้แต่ละคำด้านบน


1 จากสรรพนาม I เมื่อนำมาใช้เป็น possessive pronoun กลายเป็น my ตัวอย่าง

My family lives in Bangkok. 
มาย แฟมเม็อลิ ลิฟวฺซ อิน แบงค็อก
(ครอบครัวของฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ)

2 จากสรรพนาม you เมื่อนำมาใช้เป็น possessive pronoun กลายเป็น your ตัวอย่าง

Your family lives in America. 
ยัวรฺ แฟมเม็อลิ ลิฟวฺซ อิน อเมริกา
ครอบครัวของคุณอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

3 จากสรรพนาม he เมื่อนำมาใช้เป็น possessive pronoun กลายเป็น his ตัวอย่าง

His family lives in France. 
ฮิซ แฟมเม็อลิ ลิฟวฺซ อิน ฟรานซฺ
ครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

4 จากสรรพนาม she เมื่อนำมาใช้เป็น possessive pronoun กลายเป็น her ตัวอย่าง

Her family lives in Canada. 
เฮอรฺ แฟมเม็อลิ ลิฟวฺซ อิน แคนาดา
ครอบครัวของเธออาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา

5 จากสรรพนาม it เมื่อนำมาใช้เป็น possessive pronoun กลายเป็น its ตัวอย่าง

Its babies live in the nest.
อิทซ เบบีซฺ ลิฟวฺ อิน เดอะ เน็สทฺ
ลูกๆของมันอยู่ในรัง

6 จากสรรพนาม we เมื่อนำมาใช้เป็น possessive pronoun กลายเป็น our ตัวอย่าง

Our family lives in Thailand.
อาวเออรฺ แฟมเม็อลิ ลิฟวฺซ อิน ไทแลนดฺ
ครอบครัวของเราอาศัยอยู่ในประเทศไทย

7 จากสรรนาม they เมื่อนำมาใช้เป็น possessive pronoun กลายเป็น their ตัวอย่าง

Their family lives in Australia.
แดรฺ แฟมเม็อลิ ลิฟวฺซ อิน ออสเตรเลีย
 ครอบครัวของพวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

ประโยคตัวอย่างทุกประโยค เป็นเหตุการณ์ใน present simple tense

ข้อ 2 possessive pronouns คำว่า your อาจมีความหมายเป็นพหูพจน์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้พูดหมายถึง ของคุณ หรือ ของพวกคุณ

ข้อ 5 possessive pronoun คำว่า its ที่ตามด้วย babies บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นประธานพหูพจน์ เพราะมีการเติม suffix หลังคำว่า baby

ข้อ 6 -7 our family กับ their family ในประโยคตัวอย่างหมายถึงคนสองคนขึ้นไปที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน ประธานจึงเป็นเอกพจน์

ประโยคที่มี possessive adjective เป็นประธาน ประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ถูกเป็นเจ้าของไม่ใช่ผู้เป็นเจ้าของ กล่าวคือถ้าสิ่งที่ถูกเป็นเจ้าของมีสองอย่างขึ้นไปแต่มีผู้เป็นเจ้าของคนเดียว เช่น my dogs อย่างนี้ประธานเป็นพหูพจน์ เพราะ สุนัขของฉันมีสองตัวขึ้นไป ในทางตรงกันข้าม เช่น their dog อย่างนี้ประธาน เอกพจน์ เพราะสุนัขของพวกเขามีเพียงตัวเดียว

Possessive pronouns as possessive adjectives สามารถตามด้วยคำนามทุกชนิด ทั้งนามนับได้และนับไม่ได้ รวมทั้งสรรพนาม one, ones และไม่สามารถเกิดขึ้นตามลำพังได้

บทความถัดไป
Possessive pronouns as pronouns

บทความก่อนหน้า
Personal pronouns as objects

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น